Pressinbjudan till studiebesök på Västerdalsbanan och ERTMS-kongressen i Älvsjö

Välkommen till ERTMS World Congress 2012, som hålls i Älvsjö, Stockholm, 24-26 april 2012. Kongressen arrangeras av Internationella järnvägsunionen (UIC), med Trafikverket som värd.

ERTMS (European rail traffic management system) är ett projekt för trafikstyrning som pågår i Europa, och består av två delar:

- ETCS (European Train Control System) - en gemensam standard för ombordutrustningen, som underlättar tågrörelser över nationsgränser samt främjar säkerheten. I nuläget finns det mer än 20 olika trafikstyrningssystem inom EU, och tåg som ska färdas över nationsgränser måste ibland utrustas med dubbla ombordsystem.
- GSM-R, är det nya, digitala, trådlösa kommunikationssystem som redan har tagits i bruk på över 6000 mil europeisk järnväg. GSM-R används för kommunikation och styrning mellan tåg och driftledningscentraler.

Konferensens huvudtema är ”ERTMS-Global Dimensions”, vilket betyder att tonvikten på diskussionerna kommer att ligga på införandet av ERTMS, ETCS eller GSM-R i olika delar av världen.
Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och UIC:s generaldirektör Jean-Pierre Loubinoux är några av dem som kommer att tala.
Parallellt med konferensen hålls en utställning där såväl beställare som producenter av ERTMS-utrustning presenterar sina verksamheter.
En presskonferens kommer att hållas den 25 april klockan 10.45-11.15.

Inför konferensen arrangeras också ett studiebesök på Västerdalsbanan, där Trafikverket i samarbete med Bombardier visar upp det världsunika ETCS nivå 3, vilket är världens första driftsatta ERTMS Regional-system.
Studiebesöket görs med chartrat tåg som avgår från Stockholm Central på morgonen den 24 april. Under ett uppehåll i Borlänge får deltagarna lära sig mer om systemet, innan tåget rullar ut på Västerdalsbanan för att på eftermiddagen återvända till Älvsjö station.

Antalet platser för media är begränsat, så skicka intresseanmälan snarast via det bifogade svarsformuläret.

Läs mer om talare, deltagande organisationer och företag, samt se hela programmet på: http://ertms-conference2012.com

För frågor, kontakta:
Thomas Pihl, Pressinformatör Trafikverket, 070-279 14 77, thomas.a.pihl@trafikverket.se

 

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se