Regiontrafiken startar på Ådalsbanan onsdag den 1 augusti

På onsdag den 1 augusti 2012 startar regional trafik på den sammankopplade Botniabanan och Ådalsbanan mellan Sundsvall och Umeå.

Trafiken ökas successivt på den nya banan. Sedan början av juli går nattåg och viss godstrafik på banan och nu startar även regiontrafiken. Trafiken ökar ytterligare efterhand och banan invigs den 14 september.

På tåget Sundsvall – Umeå med avgång från Sundsvall 1 augusti kl 12:10 finns ordförande för styrgruppen Ådalsbanan och biträdande chef Stora Projekt, Anders Strandberg, Trafikverket. Från Botniatåg AB deltar vd Katarina Persson och marknads- och affärsutvecklingschef Lena G Olsson liksom vd på Norrtåg AB Maria Höglander.

Media inbjuds att åka med tåget på hela eller delar av sträckan.

Förhandsanmälan krävs inte men tag med presslegitimation så att vi kan bereda plats ombord.

Kontaktpersoner:

Lennart Helsing, pressinformatör, Trafikverket, 070-344 40 10

Lena G Olsson, marknads- och affärsutvecklingschef, Botniatåg AB, 070-628 95 31

Bilaga: tidtabell

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se