Så här bygger vi motorvägen mellan Sölve och Stensnäs

Byggandet av en ny väg sker i många viktiga steg som tillsammans syftar till att få en så hållbar och robust väg som möjligt. Vill du se något av dem?

Media hälsas välkomna att besöka oss på byggarbetsplatsen och se vad som sker just nu i arbetet av den nya motorvägen E22 mellan Sölve och Stensnäs. Bland annat tas stora bergsmassor bort. På plats träffas Bo Lenberg projektledare och Johan Wolgast biträdande projektledare samt representant från Svevia.

Plats: Vi träffas på pendelparkeringen vid cirkulationsplats Pukavik i korsningen mellan E22 och väg 121

Tid: 11 april, kl 10:30

Motorvägsbygget som inleddes hösten 2011 beräknas vara avslutad vid slutet av 2014. Syftet med den nya delen av E22 är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten samtidigt som ortsborna i Ysane, Norje och Pukavik får en tryggare trafikmiljö och ett minskat buller.

Läs mer:
www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Blekinge/E22-genom-Blekinge/E22-SolveStensnas/

Kontakt:
Bo Lenberg, Projektledare, 010-123 70 26
Johan Wolgast, bitr projektledare, 010-123 73 35
Trafikverkets Pressjour, 0771- 31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se