Så ska påsktrafiken norr om Gävle flyta på bättre

För att få bättre flyt i påsktrafiken och undvika stopp på E4 mellan Gävle och Tönnebro har Trafikverket tillsammans med polisen beslutat att stänga av omkörningsfilerna.

E4 mellan Gävle och Tönnebro har ett mycket hårt tryck under påsken, eftersom resenärer söderifrån till och från fjällen koncentreras under några få antal timmar på skärtorsdagen och annandagen. I samband med omkörningar uppstår det störningar med stora hastighetsförändringar när bilister ska tillbaka in i enkelfilen igen. För att få en bättre trafikgenomströmning, och därmed minska risken för incidenter i köer, samt för att minska stressen hos trafikanterna stängs omkörningsfilerna på eftermiddagarna på skärtorsdagen (norrgående) och annandag påsk (södergående).  

– När alla håller sig i samma körfil flyter trafiken mycket bättre och vi minskar risken för köolyckor med längre totalstopp, vilket betyder att alla kommer fram till sin slutdestination snabbare, säger Mats Sandgren.

På annandag påsk förra året stängdes omkörningsfilen på E4 mellan Tönnebro och Gävle som en åtgärd för att undvika stopp i trafiken när många påskfirare skulle vända hemåt efter helgen.

– Vi har goda erfarenheter från avstängningen förra året, bilisterna respekterade omkörningsförbudet och trafiken rullade på smidigt, säger Mats Sandgren på Trafikverket.

I år får trafikanterna bättre möjlighet att planera sin resa, eftersom information om avstängningarna går ut i förväg från både Trafikverket och Polisen. Informationen syns också på Trafikverkets och Gävle kommuns digitala informationstavlor längs E4:an. Liksom förra året kommer skyltförsedda bilar finnas längs sträckan. Även polisen ska finnas på plats.

Omkörningsfälten på sträckan Gävle – Tönnebro stängs av följande tider:

  • För norrgående trafik, skärtorsdag 17 april, kl. 13-20
  • För södergående trafik, annandag påsk 21 april, kl. 12-20

Mer information
Mats Sandgren, chef Trafikmiljö, Trafikverket, 070-375 63 39
Trafikverkets pressjour, 0771- 31 15 00

Tips inför påskresan: http://www.trafikverket.se/Aktuellt/Redaktionella-sidor/Ska-du-ut-och-resa-i-pask1/

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Taggar: