Säkrare väg förbi Värnamo

På fredag avslutas ombyggnaden på väg 27 mellan Bredasten och Sörsjö. Den färdigställda vägen erbjuder då en högre trafiksäkerhet och en ökad framkomlighet.

Den 5 km långa sträckan har gjorts mötesfri med en omkörningssträcka på 1300 meter per riktning, ramperna i trafikplatserna har byggs om för att förbättra kapaciteten och trafiksäkerheten och två nya cirkulationsplatser har byggts i anslutning till trafikplats Mossle och Nöbbele.

- En tuff tidsplan har kunnat hållas tack vare det goda samspelet mellan trafikant, entreprenör och väghållare, säger Henrik Lönngren, projektledare Trafikverket.

Delar av sträckan har också försetts med viltstängsel. När nu vägen är klar höjs hastigheten till 100 km.

Läs mer;
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Jonkoping/Vag-27-delen-Voxtorp-Bredasten-Sorsjo/

Kontakt;
Henrik Lönngren, projektledare Trafikverket, 010- 123 70 60
Trafikverkets pressjour, 0771- 31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se