Samarbete ska ge mer nytta för pengarna

Trafikverket genomför kraftfulla satsningar för att stimulera till ökad produktivitet i anläggnings-branschen. Målet är att tillsammans med leverantörerna skapa mer nytta för pengarna genom att bidra till ökad produktivitet och innovationskraft.

I dag, den 18 september, genomförs ett årligen återkommande Nationellt anläggningsforum, där Trafikverket med generaldirektör Gunnar Malm i spetsen träffar de största leverantörerna för att diskutera gemensamma frågor inom ramen för produktivitet, säkerhet och framkomlighet vid byggprojekt.

Trafikverket är en av Sveriges största beställare, som bygger och underhåller infrastruktur för mer än 35 miljarder kronor varje år. Långsiktigt är målet att spara 17 miljarder kronor till 2025 dels genom att hitta nya och effektivare sätt att arbeta, dels genom att bidra till att produktiviteten i anläggningsbranschen ökar med 2-3 procent varje år. De sparade pengarna ska användas till ännu fler infrastruktursatsningar. Det är en tuff utmaning som ställer stora krav på både Trafikverket och anläggningsbranschen.

Säkerhet och arbetsmiljö är andra punkter på agendan. Det handlar inte bara om att bygga den fysiska anläggningen, utan också att arbetet görs med hög säkerhet samtidigt som trafiken inte störs.
 Tillsammans med anläggningsbranschen arbetar vi därför kontinuerligt med att utveckla en gemensam säkerhetskultur som stödjer ett tryggt och säkert transportsystem för medarbetare, trafikanter och resenärer, säger Jan Håkansson, ansvarig för Trafikverkets produktivitetsarbete.


Kontakt:
Jan Håkansson, Trafikverket, mobil 070-681 47 70
Trafikverkets pressjour, telefon 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar