Sms-biljett testas på Ekeröleden

Från och med den 1 augusti testar Ekeröleden ett biljetthanteringssystem med färdbiljett via sms. Det blir enklare och smidigare att resa med vägfärjan och kontanthanteringen minskar. Försöket ska pågå i minst sex månader.

Ekeröleden drivs av Färjerederiet på uppdrag av Ekerö kommun. Biljettintäkterna finansierar driften. Antalet fordon på leden har ökat under de senaste åren och biljetthanteringen behöver moderniseras.

– Med externa it-tjänster och ett minimum av investeringskostnader vill vi erbjuda resenärerna ett smidigt sätt att köpa enstaka resor, säger Michael Lindqvist, it-strateg och projektledare på Färjerederiet.

Om försöket slår väl ut planeras för en utbyggnad av systemet så att även klippkort och månadsbiljetter hanteras elektroniskt. Samma system som nu byggs upp på Ekeröleden kommer senare att installeras på Visingsöleden.

Ekeröleden går mellan Jungfrusund på Ekerö och Slagsta i Botkyrka. Det är en av landets tätast trafikerade vägfärjeleder med mer än 800 000 transporterade fordon under 2011. Ekeröleden bidrar till att avlasta det hårt belastade trafiksystemet i Storstockholm.

Kontakta:
Michael Lindqvist, it-strateg Färjerederiet, 010-123 26 09
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se/farja

Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum 

Taggar: