Snabba åtgärder ska ge Skåne en robustare järnväg

Skåningarna väljer allt oftare tåget. Samtidigt är järnvägen hårt belastad och sliten. Trafikverket förbereder i nära samverkan med Skånetrafiken en rad underhålls- och upprustningsarbeten. På en pressträff i Malmö i morgon redovisas vad som är på gång.

Regeringen har nyligen beslutat om viktiga investeringsåtgärder för att förbättra kapacitet och punktlighet i Skåne. Dessa presenteras också.

B
land annat kontaktledningsfelen har de senaste åren varit återkommande och resenärer har blivit strandsatta i strömlösa tåg. I påsk startar ett stort upprustningsarbete av kontaktledningsanläggningen mellan Lund och Arlöv, med syfte att få bättre framkomlighet på den högtrafikerade sträckan.

Kontaktledningsupprustningen mellan Lund och Arlöv är den första i en lång rad satsningar de kommande åren. Alla syftar till att ge resenärerna den tågtrafik de efterfrågar. Punktlig, pålitlig och robust. Planeringen sker så att arbetena påverkar så få resenärer som möjligt.

Skånetrafiken och Trafikverket bjuder in till en pressträff i Malmö, där det gemensamma arbetssättet för att förbättra tillförlitligheten på järnvägen i Skåne presenteras. Kommande underhållsåtgärder, både kort- och långsiktigt, samt nyinvesteringar redovisas.
Tid: tisdagen 15 april klockan 11.00.
Plats: Regionhuset, Dockplatsen 26 i Malmö. Lokal: Beritza.
Medverkar på pressträffen gör regionrådet och ordföranden för kollektivtrafiknämnden Mats Persson, Skånetrafikens trafikchef Henrik Dagnäs och från Trafikverket regionchef Lennart Andersson och underhållschef Annika Canaki.

För mer information vänligen kontakta:
Skånetrafikens presstjänst, 0451-28 85 03
Bodil Sonesson, presskommunikatör Trafikverket, 0702-83 99 05
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar