Trafikstörande arbeten i Stockholm under 2013

Report this content

Trafikverket, Stockholms stad och Trafikförvaltningen (SL) rustar tillsammans för robustare kommunikationer med färre störningar. Ett 20-tal arbeten på vägar och järnvägar bedöms påverka Stockholmstrafiken under våren, sommaren och hösten.

Danviksbron är ett av de största. Bron förbinder Stockholm med Nacka och Värmdö. Den är från 1950-talet och måste renoveras, bland annat ska gamla brosektioner bytas ut mot nya. Den 8 april börjar de arbeten som kraftigt kommer att påverka trafiken, med minskat antal körfält. Extra bussar sätts in och resenärer uppmanas att om möjligt välja bussen. Den 27 september ska alla körfält tas i bruk igen.

Arbetena på projekt Norra länken påverkar trafiken i perioder under hela 2013. Målet är att den nya länken ska leda mycket av trafiken runt Stockholm istället för genom stadens gatunät. Den kommer också att göra det möjligt att bygga de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden.  I maj öppnas Tomtebodatunneln för trafik. Då kan den ombyggda rampen från dagens Norra Länken och Solnabron öppnas mot Klarastrandsleden.

E4:ans broar över järnvägen vid Rotebro är slitna och måste bytas ut. De nya broarna byggs i tillfälligt läge och skjuts sedan på plats. I stort genomförs arbetet utan att störa trafiken på E4an. Natten mellan påskafton 30 mars och påskdagen 31 mars stängs tågtrafiken av för arbeten med skyddsportaler.

Arbetena planeras in  under den varmare delen av året två skäl. Dels är vädret gynnsamt, arbetena går lättare och snabbare att genomföra då jämfört med andra tider på året. Dels är det den period på året när arbetspendlingen är mindre intensiv, och det minskar de störningar som drabbar resenärerna. Arbetena ska samsas med sommartrafiken – en omständighet som ställer krav på planering av de som utför arbetena och extra hänsyn från trafikanternas sida.

– De som jobbar ute på vägar och järnvägar har en farlig arbetsmiljö med trafik tätt inpå sig, säger Dick Gahnberg, storstadsplanerare på Trafikverket. Vi vill be dig som är ute i trafiken att tänka på dem, hålla angiven hastighet och vara uppmärksam på skyltningen. Vi arbetar för att förbättra säkerheten och framkomligheten och försöker alltid minimera störningarna så gott det går.

Hela listan över trafikstörande arbeten finns på hemsidan trafiken.nu under rubriken sommar 2013.

Kontakt:
Andreas Zeijlon, trafikingenjör Stockholms stad, 076 1226548
Dick Gahnberg, storstadsplanerare Trafikverket, 070-317 68 05
Trafikverkets pressjour, 0771 31 15 00
Trafikförvaltningens presstjänst: 08-686 15 80

Hela listan över trafikstörande arbeten: http://www.trafiken.nu/sommar2013

För aktuellt trafikläge besök www.trafiken.nu

www.trafikverket.se finns "Läget i trafiken". Där får man veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar vilket hjälper i reseplaneringen. Trafikradion är också en utmärkt hjälp när man väl har påbörjat sin resa.

Taggar: