Trafikverket Förarprov rustar inför sommaren

Trafikverket Förarprov laddar nu med åtgärder för att möta sommarens efterfrågan på provtider. Extrapersonal, nyrekryteringar och flyttade semestrar utgör stommen i satsningen.

– På sommaren är det många som vill passa på att använda lov och semestrar till att ta körkort, säger Kristina Hagberg, chef på Trafikverket Förarprov. Därför har vi planerat in flera åtgärder för att möta efterfrågan.

Trafikverket möter sommarens efterfrågan över hela landet på flera sätt. Extra personal anställs tillfälligt. Det handlar om utbildade trafikinspektörer från försvarsmakten och pensionerade trafikinspektörer.

23 nyrekryterade trafikinspektörer kommer att gå i tjänst inför sommaren. Det innebär en ökning med ungefär 10 procent, från 248 till 271 trafikinspektörer.

Mer än 50 trafikinspektörer flyttar sin semester och arbetar under sommaren.

Under våren och sommaren har många orter provtider även på kvällar och helger. Lördagen den 30 maj ordnas en gemensam provdag på ett 40-tal orter i hela landet. Trafikverket har också en dialog med trafikskolornas branschorganisationer över hela landet, Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) och Trafikutbildarnas Riksorganisation (TR). Syftet är att hitta gemensamma lösningar som på bästa sätt möter efterfrågan.

Kristina Hagberg hoppas också på hjälp från körkortstagarna.

– Jag skulle vilja att du försöker boka prov i god tid, säger hon. Jag vill också be dig att hjälpa både oss och dig själv genom att förbereda dig väl.

Tips till dig som ska ta körkort:
* Läs på körkortsportalen.se vad du ska kunna för att klara ditt prov.
* Planera utbildning och prov i god tid.
* Boka provet en bit fram i utbildningen, minst sex veckor före. Vänta inte med att boka till sista stund!
* På trafikverket.se kan du boka provtider. Bokningsläget förändras, så det kan löna sig att återkomma. Tänk på att det kan finnas provtider på andra orter.
* Kom väl förberedd så ökar möjligheten att klara provet.

Kontakt:
Ylva Lundin, kommunikationschef på Trafikverket Förarprov, 010-123 98 86
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00  

För att få en lokal bild av hur förarprovskontoren möter efterfrågan i sommar, kontakta Ylva Lundin.

För mer information:
http://www.korkortsportalen.se/
http://www.trafikverket.se/Privat/Korkortsprov/Har-du-koll-pa-vad-du-ska-kunna-vid-korprov-B/ http://www.trafikverket.se/korkortsprov
http://www.trafikverket.se/Pressrum/Forarprovsstatistik/

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Taggar: