Trafikverket och INAB hedersomnämnd i internationell arkitekturtävling


 

På onsdagen tog Trafikverket tillsammans med det kommunala bolaget INAB emot ett mycket högt aktat hedersomnämnande i den internationella arkitekturtävlingen Brunel Awards. Objektet är Umeå östra resecentrum.

Trafikverket har tillsammans med INAB, Infrastruktur i Umeå AB, fått ett mycket högt aktat hedersomnämnande i den internationella och prestigefyllda design- och arkitekturtävlingen Brunel Awards, som har järnväg och arkitektur som inriktning.

Umeå Östra resecentrum, som även fick Trafikverkets arkitekturpris tidigare i år, valdes ut att representera Sverige i tävlingen. Trafikverket nominerade och valde att tävla i kategorin ”stations”. Resultatet blev ett högt aktat hedersomnämnande.

Hedersomnämnandet i tävlingen är hedrande då Sverige är ett land där man har en uppdelning i ansvaret för delar av stationsanläggningen och därmed inte har samma möjligheter till ett helhetsresultat som övriga länders järnvägs- och stationsorganisationer har. Välutformade stationsanläggningar för resan med flera trafikslag, är Trafikverkets ansvarsområde och inte stationshus med kommersiell verksamhet. I andra länder är ansvaret mer heltäckande med exempelvis ansvar även för stationshus. Tävlingens bedömning tar sin grund i stationen som helhetsanläggning.

– Umeå östra är en station som binder ihop stadens delar placerad mellan universitetssjukhus och stadens centrum. Med sin uppbyggnad av glas är den en ljuspelare i omgivningen. Stationen är en länk, en byggnad som omsluter och följer det naturliga flödet för resenären, den kommunikationsväg som leder till och från tåget och till andra trafikslag. Det är en funktionell, öppen och logisk byggnad som det är enkelt att hitta i, ljus och luftig där resenären får överblick och det känns säkert och komfortabelt att vänta i, säger Lena Lingqvist, arkitekt och specialist stationsutformning på Trafikverket.

Arkitekturtävlingen Brunel Awards är en världsomspännande tävling för bästa projekt inom järnvägsarkitektur och industriell design och räknas som en av de finaste utmärkelserna som delas ut inom järnvägssektorn.

Tävlingen är internationellt framstående och utdelningen av hedersomnämnande skedde i Nederländerna i närvaro av landets infrastrukturminister. Lena Lingqvist från Trafikverket och Lennart Holmlund, ordförande i INAB:s styrelse, fanns på plats för att ta emot hedersomnämnandet. Utmärkelsen delades ut av the Watford Group of International Railway Designers som består av “Railway design professionells” från 20 länder i Europa, Asien och Amerika.

Kontakt
Lena Lingqvist
, arkitekt, specialist stationsutformning, Trafikverket, 070-724 64 61
Bertil Hammarstedt, VD, INAB, 070-675 68 60
Trafikverkets pressjour, 0771- 31 15 00

www.inab.umea.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Media

Media

Dokument & länkar