Trafikverket renoverar Sveriges mest trafikerade väg

Mellan den 6 juli och 8 augusti renoverar Trafikverket Essingeleden. Renoveringen innebär sänkt hastighet och minskad framkomlighet samt stängda på- och avfarter. Dessutom kommer Fredhällstunneln vara avstängd i norrgående riktning från den 6 juli.

Essingeleden är en av landets mest trafikerade vägar med ca 170 000 passerande fordon varje dygn. Sträckan slits hårt av tung trafik, bilar och dubbdäck. Eftersom säkerhet och framkomlighet på våra broar är oerhört viktigt görs nu förstärkningsarbeten och byte av brofogar på sträckan Fredhällsbron – Gröndal.

– Syftet med det förebyggande underhållet är att vi ska få så lång livslängd som möjligt på Fredhällsbron och att vi ska få en trafiksäker miljö, säger Trafikverkets projektledare Joachim Jacobsson.

För att trafikanterna ska påverkas så lite som möjligt av arbetena genomförs renoveringen under semestern när det är mindre trafik på Essingeleden. För att påskynda arbetet finns det dessutom ett ekonomiskt incitament som bland annat innebär att entreprenören kan få böta om arbetena drar ut på tiden.

– Hårt belastade Essingeleden är en av de vägar som kräver mycket underhåll för att trafikanter och yrkesförare ska kunna resa tryggt och smidigt, men vi räknar med att alla körfält ska kunna tas i bruk från den 8 augusti då det planerade sommarunderhållet är klart, säger Joachim Jacobsson.

Trafikverket uppmanar trafikanter att ta det försiktigt förbi arbetsområdet och att ta hänsyn till både vägarbetare och medtrafikanter samt att hålla gällande hastighet. Om möjligt rekommenderas trafikanter ta annat färdmedel eller ta annan väg.

För mer information se http://www.trafikverket.se/essingeleden

Vill du se hur vi belägger våra vägar?
http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sa-skoter-vi-vagar1/Drift-och-underhall-av-belagda-vagar-/

Vill du se hur vi underhåller våra broar?
http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sa-skoter-vi-vagar1/Underhall-av-broar-/

Kontakt:
Joachim Jacobsson, projektledare Trafikverket, 010-123 82 32
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar