Trafikverket satsar på bullerdämpande beläggning

Från och med vecka 29 till och med 31 lägger Trafikverket bullerreducerande beläggning på E4 mellan Rotebro och trafikplats Bredden.

Arbetet kommer till största del att pågå mellan klockan 06.00 och 22.00 på den cirka 1300 meter långa sträckan.

Det innebär att en körriktning i taget stängs av och trafiken leds över på motsatt sida. Två körfält i varje riktning kommer att vara öppna för trafik under de veckor arbetet pågår. Avfarten Bredden söderifrån kommer att vara avstängd i drygt en vecka. Påfarten Bredden söderut kommer att vara avstängd i cirka tre veckor.

-          Sträckan har höga bullernivåer och många människor bor i närheten, vilket gör försöket lämpligt just här, säger Krister Ydrevik.

Trafikverket testar olika material för att utveckla en hållbar beläggning med bullerdämpande egenskaper. Denna är slätare och porösare med fler och större håligheter jämfört med vanlig asfalt. Hålen suger upp vägbullret och leder ner det i marken.

Resultaten av pågående arbeten kommer att avgöra om denna teknik kan bli allmänt användbar i vårt klimat och med fortsatt användning av dubbar i vinterdäck

Buller är den miljöpåverkan av trafik som flest människor upplever som störande. I Sverige är det mellan 1,6 och 2,4 miljoner människor som utsätts för trafikbuller över 55 dBA. Trafikbuller kan påverka människors hälsa, prestationer och välbefinnande. Utveckling av bullerreducerande beläggning kan därför göra nytta för betydligt fler personer än till exempel bullerskärmar och det är en mer kostnadseffektiv lösning där många människor bor och vistas.

Kontaktperson:
Krister Ydrevik,
Nationell samordnare, Trafikverket tel: 010-123 83 81

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar