Trafikverket satsar på forskning för att minska buller

Trafikverket ska avsätta 5 miljoner kronor årligen under en tioårsperiod till forskning. Forskningsmedlen ska utveckla förutsättningarna för implementeringen av ny teknik som kan bidra till begränsning av flygbuller över tätorter i flygplatsers närhet.

– Trafikverkets målsättning är att detta ska ge en riktad effekt för kapaciteten på landets flygplatser. Tillgänglighet är ett viktigt konkurrensmedel för ett land som Sverige. Våra flygplatser är en avgörande del i vårt transportsystem, säger Rami Yones, enheten Långsiktig planering på Trafikverket.

Syftet med den nya tekniken är bland annat att göra det möjligt att helt undvika eller minska överflygningar vid vissa tätorter och samtidigt minska bullernivån, utan att flygplatsens kapacitet påverkas.

Att samhället nu med gemensamma krafter engagerar sig i att hitta lösningar för att minska bullerexponering från flyg är positivt för såväl flyget som invånare kring flygplatser. Vår förhoppning är därmed att initiativet också ska leda till hållbara relationer mellan dessa parter, säger Lena Wennberg, miljöchef Swedavia.

Forskningssatsningen är resultatet av förlikningsavtal mellan ett antal fastighetsägare och staten med anledning av bullerstörningar från Stockholm Arlanda Airport. Uppgörelsen innebär att staten genom Trafikverket avsätter forskningsmedel till utvecklingsprojekt vid universitet eller annan forskningsinstitution.
   

Kontakt:

Rami Yones, Långsiktig planerare nationellt, Trafikverket: 010-124 15 50

Klas Nilsson, Presschef Swedavia: 010-109 0100

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

  
Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar