Trafikverkets arkitekturpris tilldelas Umeå östra resecentrum

Bland fem finalister har nu Umeå östra resecentrum utsetts till vinnare av Trafikverkets arkitekturpris 2013. Priset delas ut vartannat år för att lyfta fram exempel på hur en modern och bra infrastruktur ser ut och fungerar.

I hård konkurrens med flera andra väl genomförda projekt tilldelas Umeå östra resecentrum Trafikverkets arkitekturpris 2013.

Tävlingen avser anläggningar för såväl person- som godstransporter och de tre överordnade kriterierna är skönhet, hållbarhet och funktion. Temat för årets tävling var ”Mötesplatsen – trafikanläggning som främjar möten och kontakter mellan människor”. Tävlingsjury för priset är Trafikverkets arkitekturråd.

– Umeå Östra resecentrum binder vackert samman två stadsdelar och är ett generöst utformat offentligt rum som välkomnar människor, säger Johnny Hedman, chefsarkitekt på Trafikverket.

Syftet med priset är att lyfta fram exempel på hur en modern och bra infrastrukturanläggning ser ut och fungerar.

– Det ligger också i vår roll som samhällsutvecklare att inspirera och visa vad god arkitektur är. Våra anläggningar används och upplevs av många människor varje dag, därför är det viktigt att de utformas med omsorg. Umeå östra är ett resecentrum som tål slitage, fungerar bra och bjuder på en miljö som är både trivsam och trygg, säger Johnny Hedman.

Kontakt:
Johnny Hedman, chefsarkitekt på Trafikverket, 010-123 58 65
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

För mer info: Arkitekturpriset 2013

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar