Väg 108 mellan Klågerup – Holmeja blir mötesfri

Till hösten kommer den efterlängtade ombyggnaden av väg 108 mellan Klågerup och Holmeja i gång. Det ska bli fyrfilig, mötesfri väg och korsningarna mot Malmö Airport och in mot Klågerup byggs om till cirkulationsplatser. Vid Hyby byggs en planskild korsning.

Trafikverkets arbetsplan fastställdes i november 2010 men överklagades av två sakägare, som önskade ytterligare bullerskyddsåtgärder. Regeringen har nu avslagit överklagandena, med tillägg att kompletterande mätningar ska utföras.

Väg 108 är en viktig länk mellan Trelleborg och Lund. Den betjänar i dag transporter till Trelleborgs hamn och Malmö Airport. De största tätorterna längs vägen är Lund, Staffanstorp, Svedala och Trelleborg.

– Äntligen, efter många herrans år, kan vi jobba vidare. Planeringen har pågått sedan mitten av
90-talet men först nu har arbetsplanen alltså vunnit laga kraft, säger Trafikverkets projektledare Anders Stjernström.

Det blir arkeologiska utgrävningar i höst och därefter byggstart senare under hösten 2012. Den nya vägen planeras vara klar till sommaren 2014.

– Sakägare längs sträckan, trafikanter och kommunen har undrat varför det hela dragit ut på tiden. Det känns skönt att äntligen sätta igång, säger Anders Stjernström.

Under byggtiden kan det bli en del framkomlighetsbekymmer på väg 108. Med undantag av en helgs totalavstängning blir det dock dubbelriktad trafik under hela byggtiden, om än delvis på provisoriska vägar. Totalavstängning krävs när en bro över biflödet till Torrebergabäcken ska på plats.

För mer information vänligen kontakta:
Anders Stjernström, projektledare, 0705-49 50 88
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar