Vägarbete på E4 mellan Jönköping och Huskvarna

På söndag, den 22 augusti startar ett större beläggningsarbete på E4 mellan Jönköping och Huskvarna. Arbetet pågår till den 28 augusti och för att minska trafikstörningarna arbetar Trafikverket endast under natten.

Körfälten på E4 ska få ny asfalt och på trafikplatserna A6 (97) och Ekhagen (98) får även på- och avfartsramperna ny asfalt.
Södergående trafik påverkas mellan trafikplatserna Österängen (99) och Ljungarum (95).
Norrgående trafik påverkas mellan trafikplatserna Ekhagen (98) och Huskvarna Södra (100).

Endast nattarbete
För att minska trafikstörningarna utförs allt arbete nattetid, mellan kl 19 och 06. Det är risk för köer och vid något enstaka tillfälle kommer vi att leda om trafiken. Trafikanterna följer då omledningsskyltarna.

Arbetet pågår mellan söndagen den 22 augusti kl 19 och lördagen den 28 augusti kl 06.

Läs mer om vägarbetet:
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Jonkoping/Jonkoping-delen/

För mer information kontakta:
Ingemar Gustavsson, projektledare Trafikverket, 036-19 21 37, 070-651 81 36

Trafikverket presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar