Vägfärjan Braheborg döptes på Visingsöleden

Den unika vägfärjan Braheborg döptes idag på Visingsöleden, i Gränna hamn. Unikt är att fartygets delar har byggts på varv i Finland och Lettland och sen fogats samman i Huskvarna. Nu förbereds hon för att förstärka trafiken på Visingsöleden.

Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson, Jönköpings kommun, döpte fartyget.
Dagens festligheter markerar att vi idag har fått en förstärkt sjöförbindelse på Visingsöleden, som förbättrar kapaciteten och skapar nya möjligheter för Visingsö, säger Ann-Mari Nilsson.

Bland högtidstalarna fanns också landshövding Minoo Akhtarzand och Anders Werner, chef på Trafikverket Färjerederiet.
Sjöfarten är en viktig del i det totala trafiksystemet. När olika transportsätt kan stödja varandra skapar vi möjligheter och goda förutsättningar för medborgarna, näringslivet och därmed regional tillväxt, sa Minoo Akhtarzand.

Braheborg har byggts för att skapa en positiv upplevelse av kollektivtrafik till sjöss. När hon nu görs redo för trafik på Visingsöleden, vill vi att hon bidrar till att öbor och tillresta känner ett stort förtroende för vår tjänst, säger Färjerederiets chef Anders Werner.

Efter dopet erbjöds rundvandring ombord med visning av brygga och maskinrum, bildspel från gamla tider, körsång och musik av Braheborgsorkestern.

Vägfärjan Braheborg blir det största fartyg som har trafikerat Vättern. En del intrimning kvarstår och hon beräknas sättas in i trafik någon gång i vinter.

Det finska varvet Uudenkaupungin Työvene OY har byggt Braheborg. Eftersom färjan är större än slussarna i Göta kanal har hon byggts i sektioner, som har transporterats till Huskvarna där delarna har monterats samman.

Braheborg har plats för 34 bilar och 397 passagerare, varav 264 sittande. Hon är nästan 60 meter lång och har en maxhastighet på 13 knop.

Parallellt med färjebygget har nya färjelägen anlagts på Visingsö och i Gränna.

Färjetrafiken på Visingsöleden drivs av Trafikverkets färjerederi på uppdrag av Jönköpings kommun. Leden ingår inte i det statliga trafiksystemet. Kommunen fattar beslut om avgifter och tidtabell medan personal och fartyg ingår i Färjerederiet.

Läs mer om Braheborg och Visingsöleden på Trafikverkts hemsida. Under eftermiddagen läggs bilder på Braheborg ut  i pressrummet, för nerladdning och fri användning.
 

För mer information vänligen kontakta:
Ann-Mari Nilsson, kommunalråd Jönköpings kommun, 0705-78 55 24
Anders Werner chef Trafikverket Färjerederiet, 0706-76 15 70
Jonny Ödeen, distriktschef Trafikverket Färjerederiet, 0707-24 52 78
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se/farja
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Dokument & länkar