Välkommen till invigning av nya trafikplats Jung

Tisdagen den 20 november invigs den nya planskilda korsningen mellan E20 och väg 2623 vid Jung i Vara kommun. Arbetet har löpt på så bra att det är klart tio månader före ursprunglig tidplan.

I och med den nya trafikplatsen förbättras trafiksäkerheten och tillgängligheten till E20. Den gamla korsningen mellan väg 2623 och E20 vid Jung har varit starkt trafikerad och olycksdrabbad. Väg 2623 förbinder samhällena Jung och Kvänum på vardera sidan om E20. Genom den nya planskildheten kan trafiken tryggt passera E20 i en separat tunnel under vägen.

Media välkomnas att närvara vid invigningen!
Tid: tisdag 20 november klockan 09.30.
Plats: samling utanför Jungatorps Värdshus, beläget invid korsningen.
Anmälan: senast måndag 19 november klockan 12.00 till presskommunikatör Bodil Sonesson, bodil.sonesson@trafikverket.se

Trafiken på E20 släpps på under natten till måndag den 19 november.
Arbetet med att bygga om korsningen vid Jung till planskild trafikplats kunde påbörjas i slutet av 2011, tack vare medfinansiering från Vara kommun och förskott från Västra Götalandsregionen.

Trafikplats Jung är en av de åtgärder på E20 genom Västra Götaland som finns med i aktuell nationell plan för transportsystemet 2010-2021. De övriga är Tollered-Alingsås, Genomfart Alingsås, Alingsås-Vårgårda och Förbifart Hova.
Läs mer på www.trafikverket.se/E20-Goteborg-Orebro

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carl Johan Bergström, projektledare Trafikverket, telefon 010-123 66 78
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se