Vänersjöfarten i framtiden - en stråkstudie

En båttur längs Göta älv ger information om en trafikslagsövergripande studie av godstrafiken på Göta älv och Vänerhamnar, samt förutsättningar för sjöfarten i framtiden och investeringsbehov som nu genomförs.

Studien utförs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Sjöfartsverket och Trafikverket Region Väst.

Bertil Hallman på Trafikverket leder studien om Göta älvs framtid som godstransportled, kommande investeringsbehov bl.a. i slussar och annan drift, samt konflikter med andra trafikslag som passerar älven via broar som kräver öppningar. I stråket ställs nationella trafikstråk och investeringsbehov mot regionala utvecklingsmål för näringslivet bl.a. kring Vänern samt stadsutveckling kring älven i centrala Göteborg.

– Studien startade sommaren 2011 och beräknas vara klar i december 2012 med ett underlag till politiskt beslut om framtida investeringar i stråket för godstransporter och båtturism, säger Bertil Hallman.

För att ge politiker och tjänstemän i berörda regioner en gemensam kunskapsbas inbjuder projektet till en båtresa längs Göta älv från Lilla Bommen i Göteborg till Trollhättan torsdag 20 oktober med start kl 8.00.

Media hälsas välkomna att närvara på hela eller del av båtresan. Det finns möjlighet att stiga på båten i Göteborg och lämna den i Lödöse (för återfärd på egen hand), alternativt stiga på i Lödöse för vidare färd norrut, eller följa med hela vägen till Trollhättan för att där åka gemensam buss tillbaka till Göteborg. Mer information ges av Peter Behrman på tel. 0705-256131 eller via e-post: peter.behrman@trafikverket.se. Där anmäler du också ditt deltagande, gör det snarast.

Kontakt
Utredaren Bertil Hallman, tel. 0703-37 19 69
Trafikverkets pressjour tel. 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se