Ytterligare satsningar i Västsveriges transportsystem 2014–2025

Fredag 14 juni presenterar Trafikverket sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025.  Det är en komplettering av nuvarande plan som gäller till och med 2021.

Trafikverket Region Väst bjuder in till en pressträff där vi berättar mer om de projekt i Västra Götaland som finns med i förslaget.
På pressträffen medverkar regionchef Håkan Wennerström.

Dag: Fredag 14 juni.
Tid: 13.00–14.15 ca
Plats: Trafikverket Kruthusgatan 17, lokal Järnbrottsmotet.
Anmälan i receptionen på plan 6.

Press, radio och TV hälsas välkomna!
Var beredd att visa presslegitimation.

Observera att Näringsdepartementet inbjudit till överlämnandet av förslag till nationell transportplan i Stockholm samma dag kl 10.00.
http://www.regeringen.se/sb/d/17575/a/218832

Kontakt inför pressträffen
Åke Wessman 010-123 60 15
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Fotnot
Trafikverket upprättar den nationella planen för transportinfrastruktur utifrån direktiv och förutsättningar från regeringen. Detta sker i samarbete med länsplaneupprättare, andra myndigheter, intresseorganisationer och näringslivsrepresentanter.
Utgångspunkt för arbetet har varit 2012 års infrastrukturproposition som presenterades av regeringskansliet i oktober. Förslaget till nationell transportplan lämnas nu till regeringen och går därefter på remiss för att fastställas under våren 2014.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum