Ändringar av större aktieägares förslag till årsstämman i Train Alliance Sweden AB (publ)

Report this content

Kallelsen till Train Alliance Sweden AB (publ), org.nr 556785-5241 (”Bolaget”) årsstämma publicerades 1 juni 2021. Större aktieägare i Bolaget hade lämnat följande förslag till styrelse;

Omval av Otto Persson, Patrik Lingård samt Sven Jemsten. Vidare föreslogs nyval av Nicole Haman, Oscar Wahlström samt Stephen Roth. Till suppleant föreslogs även omval av Barbro Wihlborg. Både Conny Bjärnram och Staffan Brandt hade tidigare avböjt omval men har nu meddelat att de står till förfogande att fortsätta sina uppdrag som ledamöter i Bolaget.

I följd härav har större aktieägare ändrat sitt tidigare förslag så att omval även föreslås av Conny Bjärnram och Staffan Brandt, att antalet styrelseledamöter föreslås vara åtta (8). Styrelsearvodet föreslås justeras upp för att reflektera fler styrelseledamöter. I övrigt kvarstår större aktieägares förslag oförändrat.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel: +46 40 40 00 59

E-mail: otto.persson@trainalliance.se

Om Train Alliance

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har sitt bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Inom ägarskaran finns bland annat tyska järnvägskoncernen Wiebe, en av Europas ledande koncerner inom järnvägsrelaterad bygg- och ingenjörsteknik. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, ca@avanza.se