Avstämningsdag för aktiesammanslagning fastställd till 19 juli 2019

Vid Train Alliance SWEDEN AB(publ) ordinarie bolagsstämma den 27 juli 2019 beslutades det om en aktiesammanslagning(omvänd split) om 2:5.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för sammanslagningen ska infalla den 19 juli 2019.

Sista dag för handel med aktier före sammanslagning är den 17 juli 2019 och första dag för handel med aktier efter sammanslagning är den 18 juli 2019.

Sammanslagningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

Sammanslagningen medför att antalet utestående aktier i Train Alliance minskar från 22 288 566 aktier till 8 915 426 aktier, varav antalet A-aktier minskar från 5 000 000 till 2 000 000 och antalet B-aktier minskar från 17 288 566 till 6 915 426.

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Thysell, Kommunikationsansvarig
0735-67 02 60
eric.thysell@trainalliance.se

Om oss

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning.

Prenumerera