Den internationella forskningskonferensen besöker Train Alliance Sweden i Hallsberg

Den 17-20 juni 2019 var Linköpings universitet värd för den internationella forskningskonferensen RailNorrköping 2019 och den 19 juni besökte forskarna Hallsberg

Konferensen har lockat mer än 250 deltagare från 20 länder som diskuterar och presenterar sina forskningsresultat. Ett av många heta ämnen på konferensen var att få fler tåg att komma i tid. Avregleringen i Sverige, där vi ligger långt framme, var av intresse att studera men också frågor om konstruktion av tidtabeller, tågklarering, strategisk planering av infrastruktur, kapacitetsanalys, punktlighets- och förseningsanalys, planering av fordonsresurser, planering av underhåll, analys av passagerarflöden, godstågstrafik, förarstöd m.m.

Trafikverket valde att förlägga ett studiebesök till Hallsberg den 19 juni i anslutning till konferensen. Hallsberg är en mycket viktig nationell järnvägsnod i Sverige där tunga stråk passerar och där stora volymer gods hanteras varje dygn. Dessutom finns en omfattande regional- och fjärrtågstrafik som berör Hallsberg, vilket gör orten intressant att besöka och studera.

Det var c:a 160 gäster från olika håll i världen som, med Östgötatrafikens X61:a, kom till Hallsberg och besökte Train Alliance anläggning på Rala. Train Alliance var värd på Rala-området där tågserviceanläggningen med dess produktionstekniska utrustning visades upp och demonstrerades ihop med den helt nya kombinationshallen, för avisning och fordonstvätt, vilka studerades med stort intresse.

- Vi är stolta och glada att vi fått detta uppdrag från Trafikverket med en unik möjlighet att visa järnvägsforskare från olika håll i världen om hur vi som ett privat företag planerar, utvecklar och etablerar moderna järnvägsanläggningar på en avreglerad marknad, säger Joakim Weijmer VD i Train Alliance.

Prenumerera