Information om vinstutdelning för räkenskapsåret 2018

På ordinarie bolagsstämma den 27 juni i Hallsberg beslutade stämman enhälligt om en vinstutdelning för räkenskapsåret 2018

Bolagsstämman beslutade enhälligt om en vinstutdelning om 5 572 141,50 kr. Avstämningsdagen för utdelning är måndagen den 12 augusti. Sista dag för handel med rätt till utdelning är torsdagen den åttonde augusti. Utbetalningen väntas ske torsdagen den 15 augusti.

Kontaktinformation:
Eric Thysell, IR-ansvarig
0735-67 02 60
eric.thysell@trainalliance.se

Prenumerera