Information om vinstutdelning för räkenskapsåret 2018

På ordinarie bolagsstämma den 27 juni i Hallsberg beslutade stämman enhälligt om en vinstutdelning för räkenskapsåret 2018

Bolagsstämman beslutade enhälligt om en vinstutdelning om 5 572 141,50 kr. Avstämningsdagen för utdelning är måndagen den 12 augusti. Sista dag för handel med rätt till utdelning är torsdagen den åttonde augusti. Utbetalningen väntas ske torsdagen den 15 augusti.

Kontaktinformation:
Eric Thysell, IR-ansvarig
0735-67 02 60
eric.thysell@trainalliance.se

Om oss

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning.

Prenumerera