Kallelse till extra bolagsstämma 2019

Report this content

Plats: Hotel Stinsen, Hallsberg , Stortorget 3 - 694 31 HALLSBERG
Den 19 December 2019, Klockan  11:00

Anmälan om deltagande görs mailledes till Eric Thysell, eric.thysell@trainalliance.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden (högst två) som ska delta.

Förslag till dagordning för den extrainsatta bolagsstämman finner ni i bilagt dokument.

För mer information, vänligen kontakta:

Eric Thysell, IR-Ansvarig

0735-67 02 60

eric.thysell@trainalliance.se