Kallelse till extra bolagsstämma 2019

Plats: Hotel Stinsen, Hallsberg , Stortorget 3 - 694 31 HALLSBERG
Den 19 December 2019, Klockan  11:00

Anmälan om deltagande görs mailledes till Eric Thysell, eric.thysell@trainalliance.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden (högst två) som ska delta.

Förslag till dagordning för den extrainsatta bolagsstämman finner ni i bilagt dokument.

För mer information, vänligen kontakta:

Eric Thysell, IR-Ansvarig

0735-67 02 60

eric.thysell@trainalliance.se

Om oss

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning.