Publicering av kvartalsredogörelse för Q1-2019 Train Alliance

Publicering av kvartalsredogörelse för Q1-2019 Train Alliance finns nu tillgänglig hos Bolagets hemsida

Önskas delårsrapporten i utskrivet exemplar så vänligen kontakta Otto Persson på mail nedan med adress till vart den önskas sänd.

För mer information kontakta Otto Persson, +46 733 734474, otto.persson@trainalliance.se.

Prenumerera