Publicering av kvartalsredogörelse för Q2-2019

Kvartalsredogörelse för Q2-2019 Train Alliance finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida

Önskas delårsrapporten i utskrivet exemplar så vänligen kontakta Eric Thysell på mail nedan med adress till vart den önskas sänd.

För mer information kontakta Eric Thysell, +46 735 670260, eric.thysell@trainalliance.se.

Om oss

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Inom ägarskaran finns bland annat tyska järnvägskoncernen Wiebe, en av Europas ledande koncerner inom järnvägsrelaterad bygg- och ingenjörsteknik.

Prenumerera