Publicering av kvartalsredogörelse för Q2-2019

Kvartalsredogörelse för Q2-2019 Train Alliance finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida

Önskas delårsrapporten i utskrivet exemplar så vänligen kontakta Eric Thysell på mail nedan med adress till vart den önskas sänd.

För mer information kontakta Eric Thysell, +46 735 670260, eric.thysell@trainalliance.se.

Om oss

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning.

Prenumerera