Styrelsen i Train Alliance SWEDEN AB (publ) föreslår riktad nyemission och publicerar ny kallelse till bolagsstämman den 27 juni 2019

Styrelsen i Train Alliance SWEDEN AB (publ)("Train Alliance"eller "Bolaget") förslår en riktad emission om 2 000 000 aktier av serie B med teckningspris 20 kr per aktie. Vidare publiceras en ny kallelse till bolagsstämman den 27 juni 2019.

Med bakgrund av ett stundande markförvärv av strategisk betydelse för Bolaget föreslår styrelsen i Train Alliance en riktad nyemission av 2 000 000 aktier av serie B med teckningskurs 20 kr per aktie. Emissionen ska utgå till fem investerare och kommer medbringa bolaget 40MSEK. 

På inrådan av Bolagets finansiella rådgivare har Train Alliance styrelse valt att publicera ett nytt förslag till dagordning för bolagsstämman 2019. Förändringarna är relaterade till punkt 10-12. Den nya kallelsen är bifogad med detta pressmeddelande.

Kontaktinformation:
Otto Persson
0733-73 44 74
otto.persson@trainalliance.se

Prenumerera

Dokument & länkar