Styrelseordförande Otto Persson ökar sitt innehav av B-aktier

Report this content

Train Alliance Sweden AB (publ) styrelseordförande Otto Persson har köpt 50 000st B-aktier i Bolaget. Efter förvärvet uppgår Otto Perssons sammanlagda aktieinnehav (A+B-aktier) till totalt 1 220 000st.

Denna publicering föranleds av att Train Alliance Sweden AB (publ) har beslutat att på eget initiativ publicera betydande förvärv eller försäljningar av aktier i Train Alliance Sweden AB (publ) som görs av styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i Bolaget.

För mer information, kontakta Bolaget genom:

Otto Persson, styrelseordförande

tel. +46 40 40 00 59

mail: otto.persson@trainalliance.se

Om Train Alliance

Train Alliance har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, ca@avanza.se