Train Alliance noterar Bolagets B-aktie på Nasdaq First North

Train Alliance Sweden AB(publ)("Bolaget" eller "Train Alliance") offentliggör idag beslutet att notera Bolagets B-aktie på Nasdaq First North. Målsättningen är att noteringen ska ske kring årsskiftet 2019/2020.

I samband med noteringen kommer en nyemission att genomföras med avsikt att tillföra Bolaget kapital för en planerad och stark tillväxt de närmaste åren samt öka antalet aktieägare för att få en tillfredsställande likviditet i handeln med Bolagets aktie.

För noteringen av Bolagets B-aktie på Nasdaq First North har Train Alliance anlitat Avanza Bank AB som finansiell rådgivare.

Med anledning av ovanstående avslutas handeln med Bolagets B-aktie på Pepins Alternativa Lista efter augusti månads handelsperiod.

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Thysell, Kommunikationsansvarig
0735-67 02 60
eric.thysell@trainalliance.se

Om oss

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning.

Prenumerera