Train Alliance noterar Bolagets B-aktie på Nasdaq First North

Train Alliance Sweden AB(publ)("Bolaget" eller "Train Alliance") offentliggör idag beslutet att notera Bolagets B-aktie på Nasdaq First North. Målsättningen är att noteringen ska ske kring årsskiftet 2019/2020.

I samband med noteringen kommer en nyemission att genomföras med avsikt att tillföra Bolaget kapital för en planerad och stark tillväxt de närmaste åren samt öka antalet aktieägare för att få en tillfredsställande likviditet i handeln med Bolagets aktie.

För noteringen av Bolagets B-aktie på Nasdaq First North har Train Alliance anlitat Avanza Bank AB som finansiell rådgivare.

Med anledning av ovanstående avslutas handeln med Bolagets B-aktie på Pepins Alternativa Lista efter augusti månads handelsperiod.

För mer information, vänligen kontakta:
Eric Thysell, Kommunikationsansvarig
0735-67 02 60
eric.thysell@trainalliance.se

Prenumerera