Train Alliance Sweden AB (PUBL) erhåller utökat säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltning

Report this content

Train Alliance har av Transportstyrelsen erhållit utökat säkerhetstillstånd som infrastrukturförvaltare för huvudspår vid Brista spårterminal samt för sidospår vid Rikskombiterminalen i Rosersberg

Den 5 juli 2021 beslutade Transportstyrelsen att ge Train Alliance säkerhetstillstånd för huvudspår vid driftplatsen Brista i Sigtuna kommun. Samtidigt beslutades om säkerhetstillstånd för Rikskombiterminalens sidospår i Rosersberg.

Train Alliance fick sitt första säkerhetstillstånd som infrastrukturförvaltare för sidospår i Hallsberg 2017 och därefter i Malmö 2019 samt nu även med driftplatserna Brista och Rosersberg i Sigtuna kommun vilka båda är av riksintresse.

Endast ett fåtal aktörer i Sverige har säkerhetstillstånd som förvaltare av huvudspår då det ställer betydligt större krav på organisationen än för sidospår. Som infrastrukturförvaltare ansvarar man kontinuerligt för säkerhet, besiktningar, underhåll, kapacitetstilldelning samt följer en rad förordningar, lagar och regler vilket ställer stora krav på ett säkerhetsstyrningssystem.

”Det är med stor tillfredställelse vi nu lyckats uppnå denna höga nivå inom infrastrukturförvaltning. Arbetet med vår säkerhetskultur är något som genomsyrar alla beslut och arbeten i organisationen vilket kräver noggrannhet, kontinuitet och förståelse” säger Joakim Weijmer VD Train Alliance.

Då vi nu inte enbart har ansvar för sidospår utan även huvudspår så har vi upprättat ett samarbete med en kompetent leverantör gällande regelverk, besiktningar, underhåll och jourverksamhet. Vi har valt Järnvägsakademin vilket vi är väldigt nöjda med – säger Pierre Starck Chef Drift & Förvaltning Train Alliance”.

Som infrastrukturförvaltare på våra egna anläggningar säkerställer vi trygghet och tillgänglighet till kunder och hyresgäster vilket är en del i att agera som anläggningspartner.

Om Train Alliance

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har sitt bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, ca@avanza.se.

Prenumerera

Dokument & länkar