Train Alliance Sweden AB bygger underhållsverkstad i Hallsberg

Report this content

Train Alliance Sweden AB har beslutat att projektera, bygga och förvalta en underhållsverkstad i Ralaområdet i Hallsberg som järnvägsentreprenadbolaget Infranord kommer att hyra.

Hallsbergs strategiska läge i järnvägssystemet var direkt avgörande för val av plats vilket stärker helheten och förmågan i depån.

”Vi har arbetat med Infranord en tid och hanterat deras krav och önskemål på ett sätt som skapat trygghet för kunden och nu blir det fullt fokus att leverera den anläggning som är utformad tillsammans med Infranord och våra leverantörer säger Pierre Starck Projektchef Train Alliance.”

”Investeringen som nu görs och som Infranord kommer att hyra, möjliggör att tillhandahålla högpresterande arbetsmaskiner till underhållet av våra järnvägar i Sverige. Vi är både stolta och glada över att Infranord valt oss som anläggningspartner säger Joakim Weijmer VD Train Alliance”.

Anläggningen ska uppföras och stå klar senast i slutet av 2022 vilket gör att arbetet kommer att starta omgående. Tidplanen kan hållas då Rala har en färdig detaljplan, inklusive all nödvändig infrastruktur.


Om Train Alliance

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har sitt bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, ca@avanza.se.