Train Alliance Sweden AB får uppdrag av A-Train AB

A-Train som äger och driver Arlanda Express har anlitat Train Alliance för att utveckla Blackvretens tvätt- och saneringshall.

Depåanläggningen används för underhåll och service av Arlanda Express motorvagnar av serie X3. Uppdraget omfattar framtagning av förslag på hur anläggningen skall utvecklas för att möta kraven fram till 2040.

Om oss

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning.

Prenumerera