TRAIN ALLIANCE TIDIGARELÄGGER DELÅRSRAPPORT

Report this content

Train Alliance Sweden AB (publ) har beslutat att tidigarelägga delårsrapport avseende oktober-december 2020 till fredag 5 februari 2021. Tidigare aviserad tidpunkt för offentliggörande var 26 februari 2021.

Train Alliance har tidigare idag meddelat att Bolaget genomför ett förvärv av Stockholm Nord Kombiterminal AB och att styrelsen i Train Alliance beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Båda nyheterna har offentliggjorts genom separata pressmeddelanden tidigare idag. Som ett led i detta väljer Bolaget nu att tidigarelägga delårsrapporten avseenden perioden oktober-december 2020 i syfte att tillgodose marknaden med uppdaterad information så snart den finns tillgänglig.

För mer information, kontakta Bolaget genom:

Otto Persson, styrelseordförande

tel. +46 40 40 00 59

mail: otto.persson@trainalliance.se

Om Train Alliance

Train Alliance har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Inom ägarskaran finns bland annat tyska järnvägskoncernen Wiebe, en av Europas ledande koncerner inom järnvägsrelaterad bygg- och ingenjörsteknik. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, ca@avanza.se.