Transcendent Group stärker fokus på digitalisering genom tillsättandet av vd för RegTech

Report this content

Transcendent Group, en ledande expert inom Governance, Risk och Compliance, har idag tillsatt en tillförordnad vd för RegTech (Regulatory Technology). Tjänsten kommer att utföras av Magnus Karlsson som en del i arbetet som Chief Operation Officer på Transcendent Group. En rekryteringsprocess har samtidigt inletts för tillsättandet av en ordinarie vd.

Under 2019 lanserade Transcendent Group dotterbolaget RegTech (Regulatory Technology) i syfte att fylla det tomrum som funnits på marknaden gällande utveckling och leverans av digitala GRC-tjänster. RegTechs första produkt RFA (Regulatory Framework Application) är en digital tjänst som hjälper till att underhålla, administrera och utveckla användarens interna regelverk. RFA har snabbt attraherat kunder och bedöms ha stor potential att växa framöver. RegTech är en viktig hörnsten i Transcendent Groups tillväxtstrategi, och målsättningen är att genom digitalisering effektivisera såväl kunders som bolagets interna processer.

Tjänsten som tillförordnad vd för RegTech tillträds av Magnus Karlsson inom ramen för hans roll som Chief Operation Officer. En rekryteringsprocess har samtidigt inletts för tillsättandet av en ny vd för RegTech.

”Vi lägger nu i ytterligare en växel i Transcendent Groups tillväxtresa genom att tillsätta en vd för vårt snabbväxande dotterbolag RegTech. Vår stundande börsnotering är ytterligare ett led i ambitionen att tillvarata de stora möjligheter vi ser inom digital tjänsteutveckling. Magnus har utifrån sina tidigare befattningar inom Transcendent Group en väldigt bra bild över hela vårt tjänsteutbud. Han har arbetat med ungefär 100 olika kunder vilket ger god förståelse för de utmaningar våra kunder möter och hur RegTech kan bidra till ett ökat värdeskapande”, säger Martin Malm, vd på Transcendent Group.

Magnus Karlsson har arbetat för Transcendent Group i olika befattningar sedan 2007. Han har tidigare erfarenhet som seniorkonsult hos Deloitte och har en examen i data- och systemvetenskap.

”RegTech är ett område som ligger helt rätt i tiden och jag är övertygad om att vår produkt RFA har möjlighet att revolutionera compliance-funktionen. Många företag lägger idag allt för stor del av sin tid på att skapa regelverk snarare än att implementera och följa upp dem. Med RFA sparas både tid och pengar och fokus kan läggas på just implementeringen. Över tid kommer vi tillvarata digitaliseringens möjligheter inom hela Transcendent Groups tjänsteutbud med fokus på nya innovationer som skapar värde för såväl våra kunder som medarbetare,” säger Magnus Karlsson.

För mer information, kontakta:
Martin Malm, vd Transcendent Group
Martin.Malm@transcendentgroup.com
+46 73 335 94 26

 

Om Transcendent Group
Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom Governance, Risk och Compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher. Sedan bolagets start 2001 har Transcendent byggt ett differentierat erbjudande baserat på en värderingsdriven kultur med erfarna experter. Transcendent Group är en av Sveriges bästa arbetsplatser 2019 och har varit ett Great Place to Work sedan 2012. Transcendent Group har cirka 130 antal anställda i 8 länder runtom i Europa. För mer information, besök www.transcendentgroup.com.

Dokument & länkar