Transcom Holding AB: Transcom offentliggör prospekt och ansöker om notering av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Transcom Holding AB (publ) (”Transcom” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende notering av Bolagets seniora säkerställda obligationer om 180 miljoner euro (ISIN SE0010832071) (“Obligationerna”) som emitterades den 22 mars 2018. Obligationerna löper till och med mars 2023 och har en fast ränta om 6.500 procent per år.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.transcom.com och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Bolaget avser att, i enlighet med obligationsvillkoren, ansöka om notering av de nya obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel på Nasdaq Stockholm beräknas bli omkring den 5 december 2018.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Leif Mårtensson, Chief Financial Officer

Telefon: 070 855 12 64

Epost: leif.martensson@transcom.com

Om Transcom

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Vi är 29 000 specialister i 50 anläggningar i 21 länder, som levererar tjänster på 33 språk till kunder i olika branscher.

Om oss

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Vi är 27 000 specialister i 50 anläggningar i 20 länder, som levererar tjänster på 33 språk till kunder i olika branscher.

Prenumerera