Transcom Holding AB informerar om förändringar i styrelsen

Report this content

Transcom Holding AB meddelar idag att Fredrik Nylander informerat styrelsen att han vill avgå från sitt styrelseuppdrag i bolaget med verkan från den 1 januari 2020, för att kunna fokusera på andra uppdrag. Styrelsen tackar Fredrik för hans bidrag under sin tid som styrelseledamot och önskar honom lycka till i framtiden.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Fredrik Cappelen, Styrelseordförande
Telefon: 070 567 08 00, epost: fredrik.cappelen@investab.se

Helene Ruda, Kommunikationschef
Telefon: 070 311 7560, epost: helene.ruda@transcom.com

 

Om Transcom

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Vi är 27 000 specialister i 50 anläggningar i 20 länder, som levererar tjänster på 33 språk till kunder i olika branscher.

Denna information är sådan information som Transcom Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl.8 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar