Transcom ingår avtal för avyttring av kredithanteringsverksamheten i Danmark för ett aktievärde på 13,0 miljoner euro

Stockholm, den 26 februari 2016

Transcom WorldWide AB (publ) meddelade idag att bolaget har undertecknat ett avtal avseende avyttringen av dess danska verksamhet inom kredithanteringstjänster (CMS Danmark) för ett aktievärde på 13,0 miljoner euro till Inga Acquisition ApS, ett holdingbolag som ägs av den nuvarande ledningen samt ett investmentbolag. Köpeskillingen kommer att erläggas kontant vid affärens slutförande. Transaktionen förväntas slutföras i mars 2016.

CMS Danmark var under 2015 en del av Transcoms region Nordeuropa. Den avyttrade enheten omsatte 11,4 miljoner euro under 2015 och har ca 80 anställda.

”Jag är mycket nöjd med att nuvarande management kommer att fortsätta att framgångsrikt leda CMS Danmark, nu som ett självständigt bolag tillsammans med en stark finansiell partner. Den här transaktionen innebär att avyttringen av vår tidigare CMS-enhet är avslutad, i linje med Transcoms strategi att stärka positionen inom vår kärnverksamhet, det vill säga outsourcade kundhanteringslösningar. Medan fakturabevakning och påminnelsehantering är en integrerad del i vår kärnaffär, så ser inkassoaffärsmodellen inom CMS Danmark helt annorlunda ut”, kommenterade Johan Eriksson, Transcoms vd och koncernchef.

--------------------

Informationen är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2016 kl 08:00 CET.

 För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88

Om Transcom

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcenter och hemagenter. Vi är 30 000 specialister i 54 anläggningar i 23 länder, som levererar tjänster på 33 språk till internationella kunder i olika branscher. Transcoms aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen TWW.

Prenumerera

Dokument & länkar