Delårsrapport - juli-september 2018

Koncernens omsättning uppgick till 7,9 Mkr för tredje kvartalet. Resultatet, EBITDA, för kvartalet uppgick till 1,8 Mkr (1,8). Värdepappersportföljens värde uppgick till 75,3 Mkr varav 83% var onoterade innehav. Under årets första 9 månader gjordes totala investeringar om 13 Mkr och för kvartalet uppgick de till 2 Mkr vilket i kombination med en minskad nettoskuldsättning i koncernen ökade substansvärdet per aktie från 0,87 kr i andra kvartalet till 0,92 kr per aktie vid periodens slut.

3 MÅNADER, JULI-SEPTEMBER
Koncernens omsättning uppgick till 7,9 (10,8) Mkr.
Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1,8 (1,8) Mkr.
Avskrivningar uppgick till -1,1 (-1,1) Mkr.
Nettoresultatet blev 1,1 (-7,1) Mkr.
Koncernens likviditet uppgick till 6,2 Mkr.
Substansvärdet uppgick till 71,5 Mkr; 0,92 kronor
per aktie.

9 MÅNADER, JANUARI-SEPTEMBER
Koncernens omsättning uppgick till 24,8 (32,9) Mkr.
Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 0,6 Mkr (3,0) Mkr.
Avskrivningar uppgick till - 3,3 Mkr (-3,0).
Nettoresultatet blev -1,7 (-8,1) Mkr.
Eget kapital per aktie uppgick till 0,57 kr (0,52).
Soliditeten uppgick till 59,0% (44,6)

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke
VD
Transferator AB (Publ)
Mobil: +46 (0) 708 99 04 63
E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018.

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera

Dokument & länkar