Ingen insiderinformation bakom kursuppgång

Report this content

Transferator AB (Publ) har idag uppmärksammat att Bolagsverket registrerat en riktad nyemission i portföljbolaget G-Loot Global Esports AB. Transferator AB har inte kännedom om ej offentliggjord information som skulle kunna ligga till grund för den plötsliga kursuppgången och ökade omsättningen i Bolagets aktie

Enligt registreringen har antalet aktier ökat med 1 030 928 st. Någon teckningskurs anges ej. Antalet utestående aktier i företaget efter nyemissionen uppgår till 3 658 742 st. Transferator-koncernen har genom dotterbolaget Transferator Ventures AB 99 743 st aktier i G-Loot motsvarande 2,7% av kapital och röster i företaget efter emissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Prenumerera