Marknadsmeddelande 43/19 – Sista dag för handel med teckningsoption i Transferator AB

Sista dag för handel med bolagets teckningsoption serie TO 4 A och TO 5 B, är den 26 februari 2019.

Information om teckningsoption TO 4 A:
Kortnamn: TRAN TO 4 A
ISIN-kod: SE0010740357
Orderboks-ID:
47P6
CFI: RMXXXX
FISN: TRANSFERAT/OPT RTS 20190228
Sista handelsdag: 26 februari 2019

Information om teckningsoption TO 5 B:
Kortnamn: TRAN TO 5 B
ISIN-kod: SE0010740365
Orderboks-ID:
47P7
CFI: RMXXXX
FISN: TRANSFERAT/OPT RTS 20190228
Sista handelsdag: 26 februari 2019

Stockholm den 21 februari 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera