Marknadsmeddelande 47/18 - Information om Transferator AB:s teckningsoptioner

Första dag för handel med Transferator AB:s teckningsoptioner TRAN TO 4 A och TRAN TO 5 B är den 26 februari 2018. 

En (1) teckningsoption TRAN TO 4 A berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny A-aktie till en teckningskurs om 1,20 SEK. En (1) teckningsoption TRAN TO 5 B berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 1,20 SEK.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: TRAN TO 4 A
ISIN: SE0010740357
Orderbok-ID: 47P6
CFI: RMXXXX
FISN: TRANSFERAT/OPT RTS 20190228
Första dag för handel: 26 februari 2018
Marknadssegment: ATSE
MIC: XSAT

Tick-size: A (Other instruments) 

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: TRAN TO 5 B
ISIN: SE0010740365
Orderbok-ID: 47P7
CFI: RMXXXX
FISN: TRANSFERAT/OPT RTS 20190228
Första dag för handel: 26 februari 2018
Marknadssegment: ATSE
MIC: XSAT

Tick-size: A (Other instruments) 

Stockholm den 21 februari 2018

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.