Nedskrivning av innehav

Transferator-koncernen meddelar idag att Bolaget beslutat att skriva ned värdet på sina fordringar relaterade till innehavet E-Ply Edsbyn Plywood AB. Fordringarna uppgår till cirka 2,3 Mkr och nedskrivningen kommer att belasta resultatet för Koncernen i tredje kvartalet med motsvarande belopp. Bakgrunden till nedskrivningen är försiktighetsskäl då E-Ply Edsbyn Plywood AB ansökt om och beviljats företagsrekonstruktion. Transferator har för avsikt att delta aktivt i rekonstruktionen.


Denna information är sådan information som Transferator AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom  kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017.


För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke
VD
Transferator AB (Publ)
Mobil: +46 (0) 708 99 04 63
E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera

Dokument & länkar