Sålt samtliga aktier i Aqurat Fondkommission AB

Transferator AB har sålt hela sitt innehav i Aqurat Fondkommission AB. Köparna är ett konsortie av privatpersoner. Den exakta köpeskillingen är på begäran av köparna ej offentlig.

Effekten av försäljningen på Moderbolagets resultat bedöms inte väsentlig då försäljningen görs på en köpeskilling i linje med det bokförda värdet på aktierna.

”Efter ett antal års ägande av Aqurat såg vi nu att det för framtiden var bättre om företaget hade en annan ägarstruktur. Vi är nöjda att nu ha åstadkommit detta och vi ser att vi lämnar över ett riktigt kvalitetsföretag med mycket kunniga medarbetare och god marknadsposition” säger VD Fredrik Vojbacke i en kommentar.

Denna information är sådan information som Transferator AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2018. 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera

Dokument & länkar