Skatteverket har fastställt allmänna råd

Report this content

Med anledning av genomfört inlösenförfarande år 2020 har Transferator AB ansökt om allmänna råd hos Skatteverket. Idag har dessa råd publicerats på Skatteverkets websida.

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Transferator AB mot kontantlikvid och aktier i G-Loot Global Esports AB
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/390356.html?date=2021-03-01

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Transferator AB mot kontantlikvid och aktier i G-Loot Global Esports AB

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/390358.html?date=2021-03-01

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Prenumerera

Dokument & länkar