Transferator publicerar årsredovisning 2021

Report this content

Transferator AB (publ) publicerar härmed årsredovisning samt revisionsberättelse för helåret 2021. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil, samt via bolagets hemsida www.transferator.com.

På hemsidan finns även tidigare publicerad kallelse till årsstämma samt formulär för poströstning och anmälan till årsstämma att tillgå.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com