Utfall nyemission

Stockholm den 25 januari 2018

Teckningstiden i Transferator ABs nyemission avslutades den 22 januari 2018. Nyemissionen fulltecknades och av totalt nyemissionsbelopp om 23 679 200 kr var teckningsgraden med företrädesrätt cirka 90%. Utan företrädesrätt var teckningsgraden cirka 103% varvid den totala teckningsgraden uppgick till 193%.  Emissionsgarantier avses inte tas i anspråk.


Totalt antal nyemitterade aktier uppgår till 26 021 099 st varav 15 004 260 st A samt 11 016 739 st B. Antal utestående aktier efter nyemissionen kommer att uppgå till 45 012 981 A samt 33 050 217 B, dvs totalt 78 063 298 st. Kostnaderna i nyemissionen inkl. garantikostnader beräknas uppgå till cirka 0,7 Mkr motsvarande 3% av emissionsbeloppet.

Avräkningsnotor till de som tecknat utan företrädesrätt avses distribueras de närmaste dagarna och emissionen beräknas registreras hos Bolagsverket under första halvan av februari 2018 varvid BTA omvandlas till aktier. Handel med BTA kommer att ske på Aktietorget tills emissionen är registrerad.

--------------------------------------------------------------

Denna information är sådan information som Transferator AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera

Dokument & länkar