Årsredovisning Transiro 2019

Report this content

Tidigare pressmeddelande saknade årsredovisningen som pdf-fil

Se årsredovisning som bifogad pdf-fil eller på Bolagets hemsida www.transiro.com

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: ir@transiro.com

Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har tre produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel, Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige samt Wifog mobile, en MVNO i Tre:s nät med möjlighet till reklamfinansiera samtal, sms och surf . Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020.


Prenumerera

Dokument & länkar