Bokslutskommuniké 2017

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden 2017/01/01 - 2017/12/31.

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2017
Totala intäkter uppgick till 4,9 MSEK (3,1)
Rörelseresultatet uppgick till -3,6 MSEK (-0,5)
Periodens resultat uppgick till -3,6 MSEK (-0,5)
Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,04)
Siffror inom parentes avser perioden 2016.01.28 - 2016.12.31.

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL FYRA 2017
Totala intäkter uppgick till 1,5 MSEK (1,6)
Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK (-0,8)
Periodens resultat uppgick till -1,4 MSEK (-0,7)
Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,06)
Siffror inom parentes avser kvartal 4 2016.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2017.01.01 - 2017.12.31)

 • I februari meddelade Arlanda Express att de utökar sitt samarbete med Transiro.
 • Transiros produkt för beställningstrafik blev under det första kvartalet klar och tillgänglig för marknaden.
 • Transiro expanderade i maj sin verksamhet internationellt genom sin etablering i Jakarta, Indonesien. Samma månad teckande Transiro sitt första avtal i Indonesien.
 • Två kunder la i maj ytterligare tilläggsbeställningar på totalt 338 TKR.
 • Transiro tecknade i maj avtal med Axelssons Turisttrafik.
 • Bussakuten förlängde i juni sina avtal med Transiro.
 • Jakarta Stad startade pilotprojekt med Transiros produkter för stadens bussterminaler.
 • Transiro genomförde en riktad emission om 1 MSEK.
 • Tillväxtverket beslöt i november att bifalla Transiros ansökan om en affärsutvecklingscheck på 250 000 kr för internationalisering.
 • I november expanderade Transiro till Manila, Filippinerna.
 • En av Transiros kunder gjorde i december en beställning för att vidareutveckla sina befintliga produkter till ett ordervärde om 330 TKR.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång har inträffat.

VD har ordet
2017 har varit ett händelserikt år som ägnats åt Transiros färdigställande av produkt och de första stegen i internationaliseringen. Främst har våra satsningar riktats mot den asiatiska marknaden som presenterat en
stor potential och inledningsvis gett goda indikationer på att vi befinner oss i rätt region i rätt tid.

I juli månad startade vi försäljningen i Indonesien. Detta betecknar vi som en milstolpe i vår internationalisering, med vad vi anser vara en strategiskt stark geografisk placering. Indonesien förväntas bli den sjunde största ekonomin i världen år 2030 och är därmed en stabil utgångspunkt för att möta potentialen i den Sydostasiatiska marknaden. Under årets fjärde kvartal utökade vi vår närvaro i Asien ytterligare med etablering i Filippinerna.

Med stor tilltro till våra produkter har vi under årets andra halva rapporterat om det pilotprojekt med Jakarta Stad som inleddes i samband med etableringen i Indonesien. I valet av bussterminal föll lotten på Pulo Gebang, Sydostasiens största bussterminal i sitt slag, och i november 2017 godkändes pilotprojektet. Nästa steg blir att erhålla en beställning på det färdiga systemet.

Under året som gått har våra produkter fortsatt att anpassas för nya affärsområden samtidigt som hela transportbranschen växer. Höjdpunkten på produktsidan har varit färdigställandet av våra produkter för beställningstrafik som stod redo att möta efterfrågan på marknaden under årets första kvartal.

Det arbete som lagts ned på marknads- och försäljningsinsatser samt deltagande i stora upphandlingar under året kommer att visa resultat först under 2018. Det gångna året har på så vis banat väg för ett nytt år med nya förutsättningar och en bredare plattform som förbättrar möjligheterna för Transiro att växa. Nu ser vi fram emot att fortsätta bearbeta den asiatiska marknaden och etablera Transiro som en tonsättande aktör inom den tekniska utvecklingen av framtidens transportbransch i världen.

Tobias Beckman
Verkställande direktör
Transiro Int AB

För mer information, vänligen kontakta:

VD Transiro - Tobias Beckman
Telefon: 08 684 284 01
E-post: tobias.beckman@transiro.com

Styrelseordförande Transiro - Thomas Edselius
Tel: 0730-911 211
E-post: ir@transiro.com

Om Transiro

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar